fbpx

Framnäsgruppen

Inläggsarkiv

Ångestpodden

Prestationsångest, höga krav och stress är några av de största orsakerna till psykisk ohälsa idag. Så många som var fjärde svensk har någon gång lidit av psykisk ohälsa.Men varför är det då så svårt för oss att prata om psykisk ohälsa? Selma Stories har pratat med Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand om nya boken, ångest och varför den ökar bland unga. — Det finns flera aspekter som påverkar den psykiska hälsan men vi tror att en stor bov i dramat är sociala medier. Vi lever i jämförelsens tid där det alltid finns någon runt omkring oss som verkar må bättre,

Läs mer »

Så undviker du utbrändhet – när du jobbar hemma

På många sätt borde livet vara mindre stressigt just nu. Många jobbar hemifrån och slipper pendla, vissa jobbar mindre timmar och det sociala aktivitetsschemat är mindre välfyllt än tidigare. Tyvärr funkar inte stress riktigt så. Trots att många av våra vanliga stressfaktorer försvunnit tillkommer lätt nya. Och trots allt som pågår i världen förväntas vi vara fortsatt produktiva. Skillnaden mellan privatliv och jobb suddas ut när vi jobbar vid köksbordet och isolering kan medföra helt nya utmaningar. Särskilt om hela familjen, inklusive barn, är hemma samtidigt. Det kan handla om ovisshet, ekonomisk oro, rädsla för att drabbas av viruset eller

Läs mer »

Familjehemmen – Viktiga för ensamkommande barn

Civilsamhället har fått ett stort ansvar för de ensamkommande barn som kommit till Sverige under senare år. Familjehemmen har för många, betytt väldigt mycket. I en studie som Emerga Institute gjort, baserad på ett antal ensamkommande ungdomars egna berättelser, framkommer att ansvarsfördelningen har varit en stor fråga för de ensamkommande ungdomarna. Många har inte vetat vem som har haft ansvar för vad och vem de skulle vända sig till i frågor som rört dem själv eller för att få hjälp då deras gode man, förmyndare eller familjehem inte gjort det som ingått i deras ansvar. – Familjehemmen har varit väldigt

Läs mer »

Internetbehandling sänker tröskeln för terapi

Har du känt ett behov av förändring eller förbättring av olika delar i ditt liv? Har det tagit emot när någon föreslagit terapi? Internetbehandlingar har visat sig sänka tröskeln. Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan Internetbehandling sänka tröskeln för att söka hjälp, och ge fler tillgång till rätt vård. Under dessa Coronatider hjälper även Internetbehandlingar till förhindra smittspridning. Boka in dig hos någon av

Läs mer »

Allt fler barn söker stöd hos bris – med stor oro för klimatkrisen.

Enligt bris egna årsrapport är det fler barn än någonsin som har fått stöd och hjälp från bris förra året. Många samtal har handlat om självmordstankar, fysiskt våld, sexuella övergrepp och vuxnas missbruk. Nytt för 2019 är att fler barn som sökt stöd hos Bris för sitt dåliga mående också lyft en djup oro för klimatförändringarna, i takt med att det seglat upp som en stor fråga i den allmänna debatten. I de samtalen är oron ofta panikartad och ständigt närvarande. Barn beskriver en maktlöshet inför klimatkrisen, en besvikelse på vuxna som inte tagit sitt ansvar och en ilska och

Läs mer »

Framnäsgruppen

Vi på Framnäsgruppen har erbjudit stöd och hjälp till familjer sedan 1991. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak där vi erbjuder familjerådgivning, privat terapi, öppenvård, kris och personalstöd, familjehem, skyddat boende och handledning. Här kan ni följa nyheter som vi uppdaterar kontinuerligt rörande vår verksamhet. Varmt välkommen att kontakta oss för frågor.