Framnäsgruppen

Inläggsarkiv

Känner du dig ensam?

Frivillig ensamhet kan vara bra på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen och leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Vissa känner sig ensamma fastän de är omgivna av människor, men saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att vara ensamma. Vad kan man göra? • Ibland behöver man professionell hjälp. Det kan då handla om att först ta itu med svårigheter man hamnat i som är kopplade till ensamheten, t ex depression, social fobi, eller svårigheter att veta hur man etablerar och vidmakthåller relationer till andra. • Öka de sociala kontaktytorna. Det

Läs mer »

Kramas mer! Därför känns det så bra att kramas.

Fysisk kontakt, att vara nära någon hud mot hud i 60 sekunder kan ge omedelbara känslor av både lättnad och glädje - förklarar psykologen Abigail James. “Receptorer i huden är direkt kopplade till nervsystemet så beröring kan ha stor effekt på hormonutsöndringen, exempelvis sänkta nivåer av stresshormon och mer av må bra hormoner som serotonin.” Avsätt små stunder och gosa upp i soffan tillsammans med din partner. Nya studier visar dessutom att vi efter att ha varit nära en människa hur mot hud en stund förbättrar självkänslan med upp till 40%.

Läs mer »

Familjerådgivning

Alla relationer möter hinder som kan vara svåra att ta sig över. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp för att skapa en dialog och komma vidare. Alla familjer och relationer är unika och vi anser att det är den besökande som ska bedöma, skapa och styra sin utveckling. Familjerådgivarens roll är att med sin kompetens, empati och nya perspektiv bidra i sökandet efter en positiv förändring och skapa en dialog. Våra familjerådgivare är utbildade och har lång erfarenhet av att möta människor i livs- och relationskris. Visste du att… Familjerådgivning är en subventionerat tjänst av kommunen. Den är

Läs mer »

Hur jobbar Framnäsgruppen med familjehem?

Det finns och har funnits familjer som av fel anledningar valt att bli familjehem där det placerade barnet eller ungdomen farit illa. Genom noga utvalda och utredda familjer enligt socialstyrelsens riktlinjer söker vi på Framnäsgruppen personer som enbart vill ta emot ett barn eller ungdom av rätt anledningar. Som vill ge skydd och omsorg där de behandlas med respekt och hänsyn. Framnäsgruppen strävar alltid efter att arbeta transparent och med barnet eller ungdomens behov i fokus. Med vår kompetens utför vi därför ordentliga utredningar för att det ska bli en så bra matchning som möjligt och för att dessa barn

Läs mer »

Hur är din relation med ditt barn?

Barnets allra viktigaste relation är den till sina föräldrar. Den ger barnet möjlighet att uttrycka sig, känna sig betydelsefull och lär barnet hur man är mot andra människor. En god föräldra-barn-relation ger också förutsättningar för att lösa svåra utmaningar och minskar risken för onödiga konflikter. – Ibland får vi frågor från föräldrar om hur man får barnet att göra på ett visst sätt och hur man sätter gränser. Självklart måste vi kunna sätta gränser, men vi tenderar att lägga för mycket krut där och missar att vi måste börja i att bygga upp en positiv och förtroendefull relation, säger Rädda

Läs mer »

Framnäsgruppen

Vi på Framnäsgruppen har erbjudit stöd och hjälp till familjer sedan 1991. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak där vi erbjuder familjerådgivning, privat terapi, öppenvård, kris och personalstöd, familjehem, skyddat boende och handledning. Här kan ni följa nyheter som vi uppdaterar kontinuerligt rörande vår verksamhet. Varmt välkommen att kontakta oss för frågor.