Framnäsgruppen

Träna hjärnan
med Neurofeedback

Förstärk kontrollen över din hjärna och dig själv

Boka din tid genom att klicka på knappen nedan:


Boka tid

Vad är Neurofeedback?

Allt vi gör, känner och upplever utgår från hjärnan och med en balanserad och självreglerande hjärna mår vi bättre. Neurofeedback är ett sätt att genom hjärnans egen aktivitet träna hjärnans prestanda, tålighet och mående. Genom att läsa av dina hjärnvågor och omvandla de till feedback, via syn, hörsel och känsel, belönas hjärnans aktivitet. Det tränar hjärnans egen reglering - så kallad självreglering. Det vi tränar kallas för neuroplasticitet – det vill säga hjärnans styrka i form av tålamod, känsloreglering och fokusering.  Det är lite som att träna en muskel på gymmet – ju mer vi tränar desto starkare blir vi.

Klicka här för att komma till vetenskapliga artiklar gällande Neurofeedback.

Neurofeedback enligt Othmers metod

Neurofeedback har funnits som metod i 40 år och många olika metoder ryms under ordet. Vi arbetar enligt Othmers metod som har förfinat och utvecklat de tidigare en-punktsträningar som funnits länge. Så kallad unipolär neurofeedback. Othmers metod arbetar med två-punktsträning som ger hjärnan ett större omfång och större möjlighet att själv avgöra sin reglering. De så kallade hemmasystemen bygger på unipolär träning och mäter snarare flödet av syre och blod i frontalloben istället för faktiska hjärnvågor. Vår träning tillåter och belönar hjärnans egen träning vilket då ger starkare resultat.

Behandling och träning med Neurofeedback kan delas in i två kategorier, Terapi och Peak Performance/träning. Du kan läsa mer om de olika inriktningarna här. 

Neurofeedback enligt Othmers metod har visat goda resultat för bland annat ADHD, ADD, PTSD, GAD, ångest, depression, lika bra eller bättre än medicinering.

Klicka här för att komma till vetenskapliga artiklar gällande Neurofeedback.

Vad är Neurofeedback?

Om jag säger till dig att du ska lyfta din arm så kan du göra det utan problem. Men om jag säger till dig att du ska tala om hur du gjorde det så blir det svårare. För att kunna tala om det behöver du veta hur hjärnan fungerar. Neurofeedback är en direkt utbildning av hjärnfunktionen, genom vilken hjärnan lär sig att fungera mer effektivt och belönas när den ändrar sin egen verksamhet till mer funktionella mönster. Neurofeedback kallas också biofeedback eftersom den är baserad på elektrisk hjärnaktivitet, där elektroder (EEG) som placeras på huvudet läser av hjärnvågorna för se sin egen aktivitet i realtid. Man kan säga att det är en träning i hjärnans självreglering, vilket är en nödvändig del för god hjärnfunktion.

- Dr. Siegfried Othmer

Optimera din hjärnas styrka
och förstärk din kontroll

Att träna sin hjärnas egen självreglering är bra för alla! Alla hjärnor, oavsett utmaningar och problematik, kan tränas att fungera bättre. Precis som med allt i livet vi vill förbättra, såsom idrottsprestationer, matematiskt tänkande och vårt känsloliv, så behöver vi träna för att optimera våra förmågor.

Vetenskapen har visat att ADHD, ADD, PTSD, migrän, oro, ångest, stress, GAD etc blir lättare att hantera med neurofeedbackträning. Redan 2013 rekommenderade läkarförbundet i USA 20 behandlingar med NFB innan eventuell medicinering mot ADHD hos barn, detta för att träning av hjärnans självreglering genom neurofeedback visat lika goda och bättre resultat än medicinering.

Så oavsett om du bara vill optimera din hjärna eller har en problematik så är Neurofeedback för dig. Kontakta oss för en konsultation!

Optimering

 

Neurofeedback har visat sig effektivt för det samhälle vi idag lever i med stress, sömnproblem och prestationskrav. Genom att träna hjärnans reglering kan vi öka vårt fokus och förmåga att prestera utan att öka prestationskrav och därmed stresspåslag. Det handlar helt enkelt om träning för att optimera vår hjärna utifrån hur vi lever. Peak Performance används bland annat av idrottsmän inför viktiga tävlingar och affärsmän inför större förhandlingar och beslut.

Peak Performance riktar sig till dig som vill träna upp hjärnan optimalt för att klara en hektisk livsstil med högt tempo.

Vanliga resultat för Peak Performance är:

 • Förbättrad fokus och uppmärksamhet
 • Ökad alerthet och kortare reaktionstider
 • Snabbare skiftning mellan olika tillstånd
 • Ökad kreativitet och mental klarhet
 • Ökad energi och motivation
 • Förbättrad minne
 • Ökad flexibilitet
 • Snabbare, klokare beslut
 • Fördjupade meditativa tillstånd

Terapi

 

Amerikanska läkarförbundet rekommenderar Neurofeedback som en första insats vid ADHD innan eventuell medicinering sätts in. Hjärnans förmåga att träna upp reglering har visat sig ha likvärdig effekt som medicinering.

Metoden används bland annat som behandling av:

 • ADHD
 • Stress, oro och ångest
 • Koncentrationssvårigheter
 • Inlärningsproblematik
 • Migrän
 • PTSD
 • Sömnproblematik
 • Depression
 • Utmattning/Utbrändhet

BOKA DIN TID

Boka din tid genom att klicka på knappen nedan:


Boka tid

Hur går det till?

Innan behandling

Vid första mötet med din Neurofeedbackterapeut har vi en dialog runt de problem du upplever hindrar dig i din vardag. Du fyller i ett formulär med en självskattning. Allt vi är med om och alla våra erfarenheter bygger vår hjärna och lagras i vårt minne. Trauman likväl som lyckorus samlas i vår minnesbank. Analysen består av ett antal frågor som du själv poängsätter och besvarar utifrån ditt mående. Den ligger till grund för din behandlingsplan och vi kommer sedan återkoppla den till denna regelbundet.

Det är av yttersta vikt att den terapeut som ger Neurofeedback är utbildad. Våra terapeuter är utbildade och licensierade enligt Othmers metod och får kontinuerlig fortbildning och handledning av Neurofeedbackspecialister.

När vi gemensamt gått igenom och analyserat din problematik och önskemål med träningen så lägger vi upp en behandlingsplan. En första behandlingsomgång är 10 sessioner ca 45 minuter per besök. De första sessionerna handlar om att hitta ett bra frekvensområde för hjärna att träna på. Din terapeut är med under resan för att kunna justera, följa upp dina upplevelser och mående.

Vi kan också göra ett QikTest (CPT-test) innan sessionerna med Neurofeedback börjar. QikTest mäter och analyserar bland annat koncentrationssvårigheter, impulskontroll och förmågan att fokusera och prestera. Testet görs sedan en gång till efter 10 sessioner.

Under behandling

Själva behandlingen sker genom att terapeuten fäster fyra sensorer på huvudet som avläser dina hjärnvågor. Vi ger hjärnan feedback tillbaks i form av bild, ljud och taktil feedback. Den visuella feedbacken består av bild, film eller spel. Den auditiva feedbacken kan vara musik eller tal. Den taktila feedbacken är i form av vibration. Under sessionen förändras feedbacken utifrån hur dina hjärnvågor arbetar.

Vi ger hjärnan en spegel av sin egen aktivitet i nutid. Hjärnan svarar på den genom att självreglera utifrån feedbacken den får.

Efter första gångerna kan du känna dig lite trött men det släpper efter en stund. Vi får komma ihåg att vi tränar hjärnan på samma sätt som en muskel på gymmet

BRA ATT VETA

Även om Neurofeedback behandlingar ofta går ut på att hantera psykologiska symptom, så är det viktigt att poängtera att det inte bör jämföras med vanlig terapi. Med Nerurofeedback behandlingar har klienten inga långa samtal med behandlaren eller terapeuten, utan det är med hjälp av en metod som hjärnan behandlar sig själv (självreglerar). Terapeuten behöver få veta vilka problem du upplever, vad du har för mål med behandlingen samt om du har eventuella bakomliggande trauma. Detta för att anpassa behandlingen på bästa sätt efter dina behov, samt för att inte riskera att sätta igång processer som kan få negativa bieffekter.

Läs mer om Neurofeedback här: https://www.neurofeedbackswe.se/

Resultat

“Jag sover nu hela nätter efter träning med neurofeedback. Förut var jag tvungen att gå upp flera gånger per natt”

Björn, 46

Klient hos Framnäsgruppen

“Det är lättare att fokusera och slutföra uppgifter i skolan."

J, 13

Klient hos Framnäsgruppen

“Jag upplever ett större lugn även i pressade situationer och att jag inte får samma stresspåslag"

Enhetschef, 40

Klient hos Framnäsgruppen

“Jag har fått tillbaka känsel i mitt ben efter trafikrelaterad nervskada"

Ulrika, 45

Klient hos Framnäsgruppen

 

BOKA

Boka din tid genom att klicka på knappen nedan:


Boka tid


Lokaler

Stockholm

Kungsgatan 37
NorrmalmBoka Stockholm

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar! Fyll i din förfrågan här nedan så återkommer vi inom kort. Du är även välkommen att ringa oss direkt på nummer: 08-755 26 80.

070-774 29 66

info@framnasgruppen.se

Tidsbokning: Klicka här

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se