Framnäsgruppen

Hur jobbar Framnäsgruppen med familjehem?

Det finns och har funnits familjer som av fel anledningar valt att bli familjehem där det placerade barnet eller ungdomen farit illa.

Genom noga utvalda och utredda familjer enligt socialstyrelsens riktlinjer söker vi på Framnäsgruppen personer som enbart vill ta emot ett barn eller ungdom av rätt anledningar. Som vill ge skydd och omsorg där de behandlas med respekt och hänsyn.

Framnäsgruppen strävar alltid efter att arbeta transparent och med barnet eller ungdomens behov i fokus. Med vår kompetens utför vi därför ordentliga utredningar för att det ska bli en så bra matchning som möjligt och för att dessa barn ska få sin rätt att kunna bygga upp sin egen trygga framtid.

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se