Framnäsgruppen

Öppenvård

Öppenvård

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna. 

Vi har även ramavtal för Nacka gällande ungdomspedagog/coachinsatser för barn och unga i ålder 10-16 år med otillåten frånvaro. Familj-och nätverksstöd kan antingen ske genom timbaserade uppdrag genom ramavtal överenskommet pris alternativt kan en familj skrivas in i ett program där dessa tjänster ingår till ett fast pris.

Vårt arbete styrs av tilltron till människors egen kapacitet och motivation till att nå sina mål. Med rätt stöd vet vi att en snabb förändring och förbättring av en situation är möjlig. Vi tror på kraften i människors naturliga nätverk som familj och släkt samt på att mobilisera samverkande parter mot ett gemensamt mål.

Vår teoretiska syn vilar på kognitiv, systemisk, nätverksorienterad och lösningsfokuserad grund.

Vi använder oss av vetenskapligt underbyggda metoder och tekniker som befrämjar samarbete och kommunikation mellan alla berörda kring ett barn och en familj.

Utöver externa möten och insatser så har vi mottagningar i Vasastan och Sollentuna.

Vi erbjuder följande insatser:

 • Familjeterapeutiska samtal. Samtal med mål och syfte utifrån fastställd vårdplan med uppföljning.

 • Familjebehandlande insatser i hemmet. Individuell utformning och omfattning efter behov.

 • Pedagogiska bedömningar utförda av specialpedagog.

 • Sociala utredningar enligt BBIC och utifrån ett eller flera behovsområden. Skräddas sys efter behov och kan kombineras med t.ex. Samspelsutredning.

 • FFV, Förstärkt familjevård. Insats med placeringar av barn och tonåringar där målsättningen är att barnet/den unge ska kunna återknytas till sitt biologiska sammanhang eller annan permanent uppväxtmiljö inom ett år. Inriktningen är därför att den/de personer som har den unge hos sig samverkar med ett behandlingsteam (ett FFV-team) i syfte att återföra barnet/den unge hem.
 • Enskilda jagstärkade samtal för barn och vuxna med fokus på förändring och förebyggande faktorer. 

 • Trappan, krishanteringsmodell för barn som bevittnat våld. Ett program som innefattar 10 träffar.
 • Samspelsutredningar med fokus på föräldrastöd och funktionsnivå. Stöd vid övervakat umgänge.

 • Skolsocial utredning med observationer av barn/ungdomar i förskola/skola samt åtgärdsdokumentation.

 • Övergripande samverkan samt mobilisering av insats mellan olika myndigheter

 • Sociala utredningar med fokus på föräldrastöd och neuropsykiatri. När en situation kompliceras av kognitiva svårigheter och det finns behov av att utreda vilket stöd föräldrarna behöver.

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se