fbpx

Framnäsgruppen

Familjerådgivning

Vad är
familjerådgivning?

Nära relationer kan ofta innebära kommunikationssvårigheter, konflikter och hinder. I familjerådgivning får ni utifrån era specifika behov hjälp att skapa dialog och komma vidare.  Familjerådgivning utgår från de sökandes behov och önskemål. Den vänder sig till gifta, sammanboende, särboende eller separerade i svårigheter,  samt till andra typer av familjerelationer.Familjerådgivarens roll är att med kompetens, empati och perspektiv bidra till  positiv förändring och  dialog. 

Våra familjerådgivare har lång erfarenhet av att möta människor i livs- samlevnads- och relationssvårigheter. Hos oss kan ni förvänta er professionella och respektfulla möten oavsett er kultur, religion eller familjesammansättning. Familjerådgivning har sträng sekretess och journalförs ej.

 

Boka din tid

för familjerådgivning på respektive mottagning:

Hur går det till?

Familjerådgivning är subventionerat av kommunen och du betalar endast en egenavgift som beroende på kommun varierar mellan 250-473kr. Den är underställd LOV, lagen om valfrihet, för vårdinstanser (liknande valfrihet kring vårdcentral eller husläkare). Med andra ord väljer du själv vilken utförare/behandlare du vill gå till. 

För familjerådgivning genom kommun har du rätt till 3-5 samtal per år beroende på kommun. Möjlighet finns i de flesta fall att utöka antalet samtal. Ni behöver inte gå genom kommunen för att boka utan bokar direkt hos oss. 

Nedan listade kommuner har ramavtal med Framnäsgruppen. Villkor, kostnad och antal beviljade samtal varierar. Klicka på den kommun ni tillhör för ta reda på vad som gäller för er.

 

Nedan har vi listat kommuner som Framnäsgruppen har ramavtal med. Villkor, kostnad och antal beviljade samtal för familjerådgivning varierar. Klicka på den kommun ni tillhör för ta reda på vad som gäller för er.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med


Förbättring och utveckling av
relationen


Omställningar i livet som
påverkar relationen


Svårigheter med att 
kommunicera med varandra


Skilsmässotankar


Styvfamiljen


Otrohet


Barn och föräldraskap


Sex och samlevnad


Svartsjuka


BOKA DIN TID

1. Boka tid

Boka din tid på respektive mottagning genom att klicka på Vasastan eller Sollentuna. Därefter väljer du familjerådgivning tillsammans med den kommun du tillhör.

2. Fyll i din e-post

Fyll i din e-postadress får du en bekräftelse och kan enkelt avboka din tid om du behöver. Till ditt mobilnummer skickar vi bekräftelse och påminnelse om din tid.​

3. Betalning

Du betalar på plats med Swish eller kort. Vi kan även skriva ut en faktura. Avbokning sker 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning tillkommer en debiteringsavgift.​

(OBS. Ibland förekommer det felbokningar då två av våra terapeuter går under samma förnamn. Var gärna uppmärksam när du bokar, om du vill fortsätta gå hos din terapeut.)

Våra Familjerådgivare

Susan Hanshoff

Legitimerad psykoterapeut; handledare. Inriktning: familjeterapi.

Mångårig erfarenhet av förändrings- och relationsarbete från olika verksamheter.  Särskild kunskap inom familje- och tonårsproblematik, våld i nära relation. Vidareutbildad i EFT för par (emotionsfokuserad terapi) samt KBT. På Framnäsgruppen arbetar Susan med Familjerådgivning, Förstärkt Familjehemsvård

Språk: Svenska och Engelska

Suzanne Gieser

Legitimerad psykoterapeut; handledarutbildad. Relationell inriktning.

Suzanne har lång erfarenhet av olika former av kris- och traumaarbete. Vidareutbildning i EMDR och krisledning. Hon har vidare undervisat och utbildat i konflikthantering i grupp. På Framnäsgruppen arbetar Suzanne med Familjerådgivning, Krisstöd samt Handledning.

Språk: Svenska och Engelska

Christine Crevatin

Socionom & steg 1 terapeut, psykodynamisk/relationell inriktning, KBT-orientering.

Mångårig erfarenhet av förändrings- och relationsarbete från olika sammanhang (bl a behandlingshem, skola, BUP). Vidareutbildning i traumaarbete, samspelsbehandling, dansterapi. På Framnäsgruppen arbetar Christine med familjerådgivning, krisstöd och handledning.

Språk: Svenska, Italienska, Spanska och  Engelska

Magdalena Wold

Socionom och legitimerad psykoterapeut; handledare. Inriktning KBT samt familjeterapi.

Mångårig erfarenhet av arbete med familjer, barn och ungdomar genom arbete inom olika verksamheter (bl a socialtjänst, BUP, familjebehandling). Särskild kunskap i bland annat MST ( multisystemisk terapi), skolfrånvaro. På Framnäsgruppen arbetar Magdalena med familjerådgivning, krisstöd och handledning.

Språk: Svenska och Engelska

Anna Fant Misic

KBT-terapeut, legitimerad psykoterapeut i juni 2021. Inriktning på familjeterapi samt KBT.

Anna har lång erfarenhet av att arbeta med vuxna, barn, ungdomar och familjer i både privat och offentlig regi. Hon har särskild erfarenhet och kunskap kring ätstörningar.

Språk: Svenska och Engelska

Arvin Ansari

Legitimerad psykoterapeut. Handledare och lärare. Inriktning i KBT och familjeterapi.

Arvin har lång och gedigen erfarenhet av psykoterapi, familjerådgivning, kris- och personalstöd, att hålla i utbildningar. 

Språk: Svenska, Persiska och Kurdiska

Gonzalo Donoso

Socionom och terapeut. Nätverksledare. Inriktning på familjeterapi och impulskontroll.

 Mångårig erfarenhet av arbete med familjer, barn och ungdomar från olika verksamheter (socialtjänst, skola, öppenvård, privatpraktik).

Språk: Svenska och Spanska