Framnäsgruppen

Familjerådgivning

Vad är
familjerådgivning?

Alla relationer möter hinder som kan vara svåra att ta sig över. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp för att skapa en dialog och komma vidare. Alla familjer och relationer är unika och vi anser att det är den besökande som ska bedöma, skapa och styra sin utveckling. Familjerådgivarens roll är att med sin kompetens, empati och nya perspektiv bidra i sökandet efter en positiv förändring och skapa en dialog. Våra familjerådgivare är utbildade och har lång erfarenhet av att möta människor i livs- och relationskris.

Familjerådgivning är en subventionerat tjänst av kommunen. Den är underställd LOV, lagen om valfrihet, för vårdinstanser (likande val av vårdcentral eller husläkare). Med andra ord väljer du själv vilken utförare/behandlare du vill gå till. Kommunen subventionerar terapisamtalen och du betalar endast en egenavgift som varierar från 250-473 kr beroende på kommun. 

Boka din tid

för familjerådgivning på respektive mottagning:

Hur går det till?

Alla våra familjerådgivare har hög kompetens och många års erfarenhet av familj- och samlevnadsfrågor. Hos oss kan ni förvänta er professionella och respektfulla möten oavsett er kultur, religion eller familjesammansättning. Familjerådgivningen arbetar med starka krav på sekretess. 

För familjerådgivning genom kommun har du rätt till 3-5 samtal per år, där antal tillfällen varierar beroende på kommun. Det finns även möjlighet att utöka vid behov, vilket vi hjälper till med. Ni behöver inte gå genom kommunen för att boka utan bokar som vanligt hos oss. 

Vem det berör: 
Familjerådgivningen vänder sig till gifta, sammanboende, särboende eller separerade som befinner sig i en kris. 

 

ll

Nedan har vi listat kommuner som Framnäsgruppen har ramavtal med. Villkor, kostnad och antal beviljade samtal för familjerådgivning varierar. Klicka på den kommun ni tillhör för ta reda på vad som gäller för er.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med


Förbättring och utveckling av
relationen


Omställningar i livet som
påverkar relationen


Svårigheter med att 
kommunicera med varandra


Skilsmässotankar


Styvfamiljen


Otrohet


Barn och föräldraskap


Sex och samlevnad


Svartsjuka


BOKA DIN TID

1. Boka tid

Boka din tid på respektive mottagning genom att klicka på Vasastan eller Sollentuna. Därefter väljer du familjerådgivning tillsammans med den kommun du tillhör.

2. Fyll i din e-post

Fyll i din e-postadress får du en bekräftelse och kan enkelt avboka din tid om du behöver. Till ditt mobilnummer skickar vi bekräftelse och påminnelse om din tid.​

3. Betalning

Du betalar på plats med Swish eller kort. Vi kan även skriva ut en faktura. Avbokning sker 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning tillkommer en debiteringsavgift.​

(OBS. Ibland förekommer det felbokningar då två av våra terapeuter går under samma förnamn. Var gärna uppmärksam när du bokar, om du vill fortsätta gå hos din terapeut.)

Våra familjerådgivare

Susan Hanshoff

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI

 Susan har arbetat familjebehandlande sedan 1990, har speciell inriktning på familj- och tonårsproblematik och utbildad inom emotionellt fokuserad terapi (EFT). Hon har särskild kunskap i frågor kring våld i nära relation. På Framnäsgruppen arbetar Susan med Familjerådgivning, Förstärkt Familjehemsvård och Handledning.

Språk: Svenska och Engelska

Suzanne Geiser

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ RELATIONSTERAPI

Suzanne har speciell kompetens i kris- och traumabearbetning och utför EMDR-terapi samt utbildar i krisledning. Hon har även lång erfarenhet av undervisning och utbildning och konflikthantering i grupp. På Framnäsgruppen arbetar Suzanne med Familjerådgivning, Krisstöd samt Handledning.

Språk: Svenska, Engelska och Tyska

Christine Crevatin

SOCIONOM & TERAPEUT

Christine har lång erfarenhet av förändrings- och relationsarbete med familjer, barn och ungdomar genom arbete i olika sammanhang (volontärarbete utomlands, behandlingshem, skola, BUP, handledning av personalgrupper). Hennes teoretiska grund är systemisk, psykodynamisk/ relationell samt med orientering inom KBT. 

Språk: Svenska, Spanska, Italienska och  Engelska.

Magdalena Wold

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI

Magdalena är socionom med inriktning i psykosocialt arbete, med inriktning i KBT, barn och ungdom och i systemisk familjeterapi. Har under flera år arbetat som bland annat behandlare, kurator, familjebehandling, socialsekreterare och MST-terapeut med multisystemisk terapi i hemmiljö.

Språk: Svenska och Engelska

Anna Fant Misic

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI

Anna har sedan 2008 arbetat som behandlare hos en av landets främsta ätstörningskliniker. Har lång erfarenhet av att arbeta som privatpraktiserande samtalsterapeut, huvudsakligen utifrån en KBT-perspektiv med både vuxna och barn, som vid behandling omfattar ofta en helhets familjekonstellation. 

Språk: Svenska och Engelska

Arvin Ansari

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING i KBT

Arvin har flera års erfarenhet inom psykoterapeut med KBT inriktning. Har även vidareutbildats inom familjeterapi samt handledar- och lärarutbildning. Förutom psykoterapi, familjerådgivning och KBT har han bland annat arbetat med krishantering, personalstöd, konsultation och coaching, samt hållit i föreläsningar och utbildningar inom området.

Språk: Svenska och Persiska

Gonzalo Donso

TERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI & BARN/UNGDOMSVÅRD

Gonzalo är socionom med med vidareutbildning i psykoterapi. Har lång erfarenhet som familjerådgivare och terapeut där han arbetat med par/familjer och barn/ungdomsvård inom kommunal socialtjänst och skolverksamhet samt med egen terapiverksamhet. Har även arbetat som behandlare och kurator. 

Språk: Svenska och Spanska