Framnäsgruppen

Om oss

Historia

Framnäsgruppen startade som eget företag 1991 efter att ha funnits i Stockholms läns landstings regi sedan 1975. Namnet kommer ifrån Framnäsviken i Djursholm där verksamheten startade i form av en terapiskola. När verksamheten övergick i egen regi var det den första landstingsorganisation som gick ut på ”egna ben” och fick därmed stor uppmärksamhet. Personalen ville pröva en ägarform där alla hade lika ägande och bildad därför det personalägda företaget Framnäsgruppen.

Idag har företaget flertalet verksamhetsområden med välutbildade terapeuter och ett nätverk av konsulter i samarbete. Vi är i ständig utveckling och lågan för familjer och människor i kris brinner konstant.

Målsättning​

Framnäsgruppens målsättning är att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig respekterade, väl bemötta och lyssnade på. Det är kundens behov och mål som är avgörande i skapandet av uppdraget och vid val av metod. Uppdragen följer vi alltid upp månadsvis med uppdragsgivaren.

Våra ideologiska utgångspunkter, förhållningssätt och metoder omfattar alla som arbetar inom företaget. Våra klienter och kunder ska uppfatta samstämmighet oavsett vilken tjänst som anlitas och av vem.

Vår värdegrund

noun_yin yang_1929417Created with Sketch.

Jämlikhet

I Framnäsgruppen har alla lika värde och deltar i helheten. Oavsett kön, etnicitet, sexualitet, ålder och kulturell bakgrund har vi rätt till ett likvärdigt bemötande.

Delaktighet & Demokrati

Oavsett om man är medarbetare, klient eller uppdragsgivare ska alla känna sig delaktiga. Dialog och kommunikation är våra ledstjärnor. Vi visar tilltro till varandra och utgår från att alla i grunden har goda intentioner i sitt handlande.

Engagemang & Åsiktsfrihet

Alla medarbetare, oavsett yrkesroll och nivå, visar intresse för varandra och organisationen. Vi respekterar allas åsikter och värdesätter att de uttrycks, så att det kan leda till ett utvecklande av verksamheten.

Professionalitet & Integritet

Vi utmärker oss med hög kompetens, teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap samt förmåga att omsätta denna i praktiken. Vi förstår vikten av personlig integritet och vi gör skillnad mellan det professionella och det privata.

Synpunkter & Klagomål

Din åsikt är viktig för oss. Vi välkomnar all feedback och tar till oss av dina synpunkter. Vi är tacksamma för att ni bidrar till en förbättring av vår verksamhet. 

Det går bra att vara anonym, men vill ni ha återkoppling så ber vi er att meddela oss kontaktuppgifter.

Integritet & Säkerhet

Vi värnar om din integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar information om dig själv. Vi utgår ifrån dataskyddsförordningen (GDPR) när det kommer till hanteringen av personuppgifter.

Vill du veta mer om hur dina uppgifter behandlas kan du läsa den fullständiga policyn här: Policy för hantering av personuppgifter.

Boka tid

Det enklaste sättet att boka tid för familjerådgivning är via vårt bokningssystem.

Ni väljer först mottagning sedan tid. Vi har även terapeuter som inte går att boka via vårt bokningssystem, så kontakta gärna oss om ni hellre vill boka tid manuellt. Önskas tid för enskilda samtal eller konsultationer bokas dessa också per telefon eller mail.

Varmt välkomna att höra av er!

Här finns vi:

Vasastan

Tulegatan 27
11353 Stockholm

070-774 29 66
info@framnasgruppen.se

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se