Framnäsgruppen

Terapi

Varför gå i terapi?

Det finns många olika anledningar till att gå i terapi. Du kan använda terapi för att bättre förstå dig själv och dina relationer och du kan behöva terapi när något gör ont eller känns för svårt att klara av själv. Framnäsgruppen erbjuder individuell terapi samt par- och relationsterapi hos erfarna legitimerade psykoterapeuter och erfarna terapeuter under utbildning. Nedan kan du läsa mer om våra terapeuter och deras bakgrund. Välkommen att kontakta oss för alla typer av funderingar och frågor.

Våra terapeuter har också mångårig erfarenhet av att behandla psykologiska tillstånd hos barn och ungdomar. Vi har kompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), antisocialt beteende, problematisk skolfrånvaro samt sorg, trauma och kris hos barn och ungdomar. Vi utgår alltid från ett humanistiskt förhållningssätt i alla våra möten. Alla personer ska känna sig trygga i samtal med oss oavsett bakgrund.

Individuell terapi

Individuell terapi utgår från dig och det du vill utveckla hos dig själv. Du kan gå i terapi för generell ökad självkännedom eller för att bearbeta ett trauma, rädslor eller annat som blivit ett problem för dig i ditt liv dina relationer och din vardag.

Familjeterapi​

I familjeterapin ser vi både till hela familjen och individerna som utgör den. Vi brukar rekommendera att de vuxna i familjen kommer till samtal först och sedan bjuda in barnen om det blir fortsättningen i terapin. Ibland kan det vara lämpligt att familjeterapin kompletteras med individuell terapi hos någon av parterna.

Terapi för unga

Barn och ungdomar är välkomna i terapi hos oss. Vi rekommenderar först och främst att man söker sig till husläkare samt Barn- och ungdomspsykiatrin då ett barn inte mår bra. Den terapi vi erbjuder ska ses ett komplement till det stöd man kan få ifrån Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med


Existensiella problem och
personlig utveckling


Kris och sorgarbete


Destruktiva relationer och
våld i nära relationer


Dålig motivation, depression och utmattningssyndrom


Sex och
samlevnadsproblem


Låg självkänsla och dåligt
självförtroende


Oro, ångest och
generaliserad ångest


Paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom


PTSD – posttraumatisk
stressyndrom


Förlossningsdepression och
föräldrastöd


Relationsproblem, 
anknytningsproblematik

Pris
1050 kr för 45 minuter
1450 för 90 minuter


BOKNING

1. Boka tid

Boka din tid på respektive mottagning genom att klicka på Vasastan eller Sollentuna. Därefter väljer du Terapeutiskt samtal tillsammans med önskad tid.

2. Fyll i din e-post

Fyll i din e-postadress får du en bekräftelse och kan enkelt avboka din tid om du behöver. Till ditt mobilnummer skickar vi bekräftelse och påminnelse om din tid.​

3. Betalning

Du betalar på plats med Swish eller kort. Vi kan även skriva ut en faktura. Avbokning sker 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning tillkommer en debiteringsavgift.​

(OBS. Ibland förekommer det felbokningar då två av våra terapeuter går under samma förnamn. Var gärna uppmärksam när du bokar, om du vill fortsätta gå hos din terapeut.)

Våra terapeuter

Susan Hanshoff

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI

 Susan har arbetat familjebehandlande sedan 1990, har speciell inriktning på familj- och tonårsproblematik och utbildad inom emotionellt fokuserad terapi (EFT). Hon har särskild kunskap i frågor kring våld i nära relation. På Framnäsgruppen arbetar Susan med Familjerådgivning, Förstärkt Familjehemsvård och Handledning.

Språk: Svenska och Engelska

Suzanne Geiser

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ RELATIONSTERAPI

Suzanne har speciell kompetens i kris- och traumabearbetning och utför EMDR-terapi samt utbildar i krisledning. Hon har även lång erfarenhet av undervisning och utbildning och konflikthantering i grupp. På Framnäsgruppen arbetar Suzanne med Familjerådgivning, Krisstöd samt Handledning.

Språk: Svenska, Engelska och Tyska

Christine Crevatin

SOCIONOM & TERAPEUT

Christine har lång erfarenhet av förändrings- och relationsarbete med familjer, barn och ungdomar genom arbete i olika sammanhang (volontärarbete utomlands, behandlingshem, skola, BUP, handledning av personalgrupper). Hennes teoretiska grund är systemisk, psykodynamisk/ relationell samt med orientering inom KBT. 

Språk: Svenska, Spanska, Italienska och  Engelska.

Magdalena Wold

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI

Magdalena är socionom med inriktning i psykosocialt arbete, med inriktning i KBT, barn och ungdom och i systemisk familjeterapi. Har under flera år arbetat som bland annat behandlare, kurator, familjebehandling, socialsekreterare och MST-terapeut med multisystemisk terapi i hemmiljö.

Språk: Svenska och Engelska

Anna Fant Misic

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI

Anna har sedan 2008 arbetat som behandlare hos en av landets främsta ätstörningskliniker. Har lång erfarenhet av att arbeta som privatpraktiserande samtalsterapeut, huvudsakligen utifrån en KBT-perspektiv med både vuxna och barn, som vid behandling omfattar ofta en helhets familjekonstellation. 

Språk: Svenska och Engelska

Arvin Ansari

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT MED INRIKTNING i KBT

Arvin har flera års erfarenhet inom psykoterapeut med KBT inriktning. Har även vidareutbildats inom familjeterapi samt handledar- och lärarutbildning. Förutom psykoterapi, familjerådgivning och KBT har han bland annat arbetat med krishantering, personalstöd, konsultation och coaching, samt hållit i föreläsningar och utbildningar inom området.

Språk: Svenska och Persiska

Gonzalo Donso

TERAPEUT MED INRIKTNING PÅ FAMILJETERAPI & BARN/UNGDOMSVÅRD

Gonzalo är socionom med med vidareutbildning i psykoterapi. Har lång erfarenhet som familjerådgivare och terapeut där han arbetat med par/familjer och barn/ungdomsvård inom kommunal socialtjänst och skolverksamhet samt med egen terapiverksamhet. Har även arbetat som behandlare och kurator. 

Språk: Svenska och Spanska