Framnäsgruppen

Terapi

Varför gå i terapi?

Det finns många olika anledningar att gå i terapi. Du kan exempelvis vilja förstå och hantera dig själv, dina relationer och ditt sätt att fungera bättre; du kan känna behov av stöd i smärtsamma eller svåra situationer i livet. 

Framnäsgruppen erbjuder individuell terapi samt par- och relationsterapi hos erfarna legitimerade psykoterapeuter och erfarna terapeuter under utbildning. Nedan kan du läsa mer om våra terapeuter och deras bakgrund. Välkommen att kontakta oss för alla typer av funderingar och frågor.

Våra terapeuter har särskild erfarenhet av familj, barn och ungdomar. Kompetens finns bland annat inom familjeterapi, neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), depression, ångest, problematisk skolfrånvaro, sorg, kris och trauma, anknytning samt tonårsrelaterad problematik. Vi utgår alltid från ett humanistiskt förhållningssätt. Alla personer skall känna sig trygga i samtal med oss oavsett bakgrund.

Individuell terapi

Individuell terapi utgår från dig och det du vill utveckla eller förstå hos dig själv. Du kan gå i terapi för generell ökad självkännedom eller för  bearbetning av specifika problem som trauma, rädslor eller annat som gör vardagen svår för dig.

Familjeterapi​

I familjeterapin ser vi till familjen som helhet och till individerna som utgör den, alla skall känna sig hörda. Ofta rekommenderar vi att de vuxna i familjen kommer själva till det första samtalet och att barnen sedan bjuds in efter överenskommelse. Ibland kan familjeterapin behöva kompletteras med individuell terapi för någon av familjemedlemmarna.

Terapi för unga

Barn och ungdomar är välkomna i terapi hos oss. Vi rekommenderar först och främst att man söker sig till Första linjen på vårdcentralen vid lättare problematik  och till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid svårare problem. Samhället erbjuder även stöd till ungdomar via ungdomsmottagningar (Umo). Den terapi vi erbjuder ska ses som ett komplement till dessa verksamheter.

EMDR

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en
psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. 

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med


Existensiella problem och
personlig utveckling


Kris och sorgarbete


Destruktiva relationer och
våld i nära relationer


Dålig motivation, depression och utmattningssyndrom


Sex och
samlevnadsproblem


Låg självkänsla och dåligt
självförtroende


Oro, ångest och
generaliserad ångest


Paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom


PTSD - posttraumatisk
stressyndrom


Förlossningsdepression och
föräldrastöd

Affektfokuserad
korttidspsykoterapin


Relationsproblem, 
anknytningsproblematik

Pris
1050 kr för 45 minuter
1450 för 90 minuter


BOKNING

1. Boka tid

Boka din tid på respektive mottagning genom att klicka på Vasastan eller Sollentuna. Därefter väljer du Terapeutiskt samtal tillsammans med önskad tid.

2. Fyll i din e-post

Fyll i din e-postadress får du en bekräftelse och kan enkelt avboka din tid om du behöver. Till ditt mobilnummer skickar vi bekräftelse och påminnelse om din tid.​

3. Betalning

Du betalar på plats med Swish eller kort. Vi kan även skriva ut en faktura. Avbokning sker 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning tillkommer en debiteringsavgift.​

(OBS. Ibland förekommer det felbokningar då två av våra terapeuter går under samma förnamn. Var gärna uppmärksam när du bokar, om du vill fortsätta gå hos din terapeut.)

Våra terapeuter

Susan Hanshoff

Legitimerad psykoterapeut; handledare. Inriktning: familjeterapi.

Mångårig erfarenhet av förändrings- och relationsarbete från olika verksamheter.  Särskild kunskap inom familje- och tonårsproblematik, våld i nära relation. Vidareutbildad i EFT för par (emotionsfokuserad terapi) samt KBT. På Framnäsgruppen arbetar Susan med Familjerådgivning, Förstärkt Familjehemsvård

Språk: Svenska och Engelska

Arvin Ansari

Legitimerad psykoterapeut. Handledare och lärare. Inriktning i KBT och familjeterapi.

Arvin har lång och gedigen erfarenhet av psykoterapi, familjerådgivning, kris- och personalstöd, att hålla i utbildningar. 

Språk: Svenska, Persiska och Kurdiska

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se