Framnäsgruppen

Känner du dig ensam?

Frivillig ensamhet kan vara bra på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen och leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Vissa känner sig ensamma fastän de är omgivna av människor, men saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att vara ensamma.

Vad kan man göra?

• Ibland behöver man professionell hjälp. Det kan då handla om att först ta itu med svårigheter man hamnat i som är kopplade till ensamheten, t ex depression, social fobi, eller svårigheter att veta hur man etablerar och vidmakthåller relationer till andra.
• Öka de sociala kontaktytorna. Det kan vara att anmäla sig till någon aktivitet, skaffa hund och gå dressyrkurser eller efterfråga sällskap vid hundpromenader, volontärarbeta (där man både kan hjälpa andra och träffa nya människor)
• Träna sig på att uppmärksamma skamkänslor och rädslor när det kommer till kontakt med andra, och utmana dem i små steg: våga fråga t ex en kollega om en kopp kaffe eller en granne om en promenad.
• Leta på internet efter sajter som handlar om att träffas, hitta nya vänner, göra aktiviteter med andra singlar osv. Dessa sajter har ökat de senaste åren, det finns även människor som anordnar nyårsfester och midsommarfiranden för ensamma personer.

Källa: https://www.1177.se/Vasternorrland/liv--halsa/psykisk-halsa/ensamhet-skadar-var-halsa/ https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/relationer/ensamhet

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se