Framnäsgruppen

Hur är din relation med ditt barn?

Barnets allra viktigaste relation är den till sina föräldrar. Den ger barnet möjlighet att uttrycka sig, känna sig betydelsefull och lär barnet hur man är mot andra människor. En god föräldra-barn-relation ger också förutsättningar för att lösa svåra utmaningar och minskar risken för onödiga konflikter.

– Ibland får vi frågor från föräldrar om hur man får barnet att göra på ett visst sätt och hur man sätter gränser. Självklart måste vi kunna sätta gränser, men vi tenderar att lägga för mycket krut där och missar att vi måste börja i att bygga upp en positiv och förtroendefull relation, säger Rädda Barnens psykolog Hanna Weyler Müller och ger sina bästa tips för hur man kan göra.

SÅ FYLLER DU PÅ RELATIONSKONTOT

1. Visa intresse så att barnen ser det, ta dig tid och var aktivt lyssnande.
2. Ge odelad uppmärksamhet – utan syskon, andra vuxna eller mobilen.
3. Fråga dig själv ibland: Hur mycket har vi setts den här veckan? Vad är viktigt för mitt barn just nu? Vet du inte, ta reda på det.
4. Fråga hur barnet haft det med öppna frågor: Vad var dagens höjdpunkt och bottennapp? Det kan bli en bra ingång till vad barnet funderar över just nu.
5. Både kvalitet och kvantitet räknas i relationen till barnet – att stöta och blöta på varandra i vardagen är viktigt, även om det kanske inte alltid känns så.
6. Gör något med barnet som du själv uppskattar – bada, sjung, var ute i naturen. Då delar ni glädjen.

Läs hela artikeln här: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/sa-starker-du-relationen-till-dina-barn/

 

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se