Framnäsgruppen

Familjehem

Varför behövs
familjehem?

Att vara familjehem innebär att öppna upp sitt hem, sin familj och sitt hjärta för ett barn som behöver en trygg plats.

Enligt barnkonventionen, som blev lag i början av 2019, är familjen den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd. För alla barn ser det inte ut så. Tusentals barn och ungdomar varje år behöver ett familjehem av olika anledningar. Av olika skäl så kan den biologiska familjen inte tillgodose de grundläggande behoven och där behövs familjehemmen.

Vilka kan bli familjehem?

Det finns egentligen bara ett specifikt krav för att vara familjehem - det är att det ska finnas resurser i form av tid, plats och engagemang för ett barn. Det viktiga är att du är en trygg vuxen och har en vilja av att engagera dig för att hjälpa ett barn som har behov av omsorg.

 • Din familjekonstellation kan se ut på olika sätt. Du kan vara ensamstående eller i en relation, med eller utan barn.

 • Du kan bo i lägenhet, i hus på landet eller i stan.

 • Som sysselsättning kan du arbeta heltid, deltid, studera eller vara arbetssökande. Kravet ser olika ut beroende på placering, då vissa barn och ungdomar kan behöva större närvaro än andra. I sådant fall påverkas även ersättningen.

 • Det är bra att ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar men det viktigaste är att ha ett genuint intresse av det barn man tar emot. 

Du behöver:

 • Ha tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att stötta och hjälpa barn och unga i deras livssituation. Du välkomnar barnet i familjen och ger det möjlighet att få en trygg tillvaro och en känsla av tillhörighet.
 • Ha ett rum ledigt där barnet får känna sig tryggt. Ett vardagsrum räknas inte som ett sovrum, varken till det placerade barnet eller för övriga i familjen.
 • Stötta och hjälpa barnet med skolan, kompisar och att få en meningsfull fritid. Att hjälpa barnet att få en fungerande skolgång, stötta barnet i det sociala samspelet med andra och få barnet att känna sig tryggt och delaktigt.
 • Vara samarbetsvillig med socialtjänst, biologisk familj, god man och andra viktiga personer för barnet.

Du får:

För att klara uppdraget som familjehem så behöver man stöd och hjälp att skapa den bästa förutsättningen för barnets uppväxt och framtid.

Vad erbjuder vi dig som är Familjehem hos oss?

 • En grundutbildning i att vara familjehem.
 • Nära och kontinuerlig kontakt med konsulenten.
 • Tillgång till spetskompetens för handledning i ditt uppdrag.
 • Dygnet runt beredskap för att stötta dig ifall något akut eller oförutsett skulle hända.
 • Ekonomisk esättning. Ersättningen är uppdelad i två delar, en skattefri omkostnadsersättning och ett arvode som beskattas.

Hur går det till?

Om du vill veta mer om hur du kan bli familjehem – tveka inte att kontakta oss! 
Nedan kan du läsa om hur vägen till att bli familjehem går till.

Ert beslut

Som familjehem hos Framnäsgruppen – en Framnäsfamilj – har Du tagit steget att ge ett barn ett tryggt och stabilt hem. En plats där just det barnet ges möjlighet till utveckling och stöd i livet och inte minst ett familjesammanhang för barnets skull. Vi ska inte sticka under stolen med att det ibland är tålamodskrävande och utmanande och när det händer så står vi med Er som Framnäsfamilj.

Det sägs att det krävs en by att uppfostra ett barn och tillsammans med Framnäsfamiljen är vi den byn. Det vi kräver av våra familjer är engagemang och vilja. Alla – med rätt resurser – kan vara familjehem oavsett om man är ensamstående, gift eller i partnerskap med eller utan egna biologiska barn.

Är ni fler i familjen så är det viktigt att alla är överens om att detta är något som ni vill göra, då hela familjen kommer att bli engagerad.

Utredning

Socialstyrelsen har grundläggande krav för att vara familjehem. Detta för att säkerställa att familjehemmen har de resurser uppdraget kräver. När Du anmäler Ditt intresse kontaktar vi dig för en första dialog och bokar ett hembesök. Det känns alltid bra att ha fått dricka en kopp kaffe och prata öga mot öga innan utredningen tar vid.

Om det känns bra så går vi vidare med en familjehemsutredning.

Utredningen består av två delar. En så kallad djupintervju som brukar ta mellan 3-5 timmar att genomföra. Den intervjun sker vanligtvis hemma hos Dig och handlar om Er familj, bakgrund, boendesituation, resurser i tid etc. Efter intervjun så tar själva utredningen ca 2 veckor att färdigställa.

Den andra delen består av registerutdrag från Försäkringskassa, socialtjänsten i din hemkommun, kronofogdemyndigheten samt belastningsregister från polisen. Det är bra om de intygen finns när vi gör intervjun. Klicka här för mer information om hur Du beställer dina register.

Oavsett om utredningen godkänner Er som familjehem eller inte så kommer vi hem till Er igen och pratar igenom utredningen. Den är Er och ni får ett signerat exemplar. Den godkända utredningen ligger sedan till grund för att hitta just rätt barn för just Er familj. Det vill säga – matchningsprocessen kan börja.

Matchning

Det är socialtjänsten i våra kommuner i Sverige som tar beslut om att placera ett barn i familjehem. Utifrån barnets behov går en förfrågan ut till oss på Framnäsgruppen. I förfrågan berättar socialtjänsten lite kort kring barnet och var i landet de söker placeringsmöjlighet. Vi besvarar förfrågan och sedan har vi en dialog med socialtjänsten. Under det samtalet djupdyker vi i barnets behov och kan se vilken Framnäsfamilj som är bäst lämpad.. Socialtjänsten får ta del av Er utredning. Processen att hitta rätt familj till rätt barn är det absolut viktigaste så att vi får så trygga och stabila placeringar som möjligt.

Om Ni som Framnäsfamilj, Framnäsgruppen och socialtjänsten är överens så fattas beslut om placering och barnet får flytta till tilltänkta Framnäsfamiljen.

Vår placering

När matchning är klar och ett placeringsavtal är skrivet kommer den stora dagen – då ett barn flyttar in hos Er! Det brukar kännas nervöst och stort med många fjärilar i magen. Innan barnet kommer så har vår konsulent ett förberedande besök hos Er där vi bland annat pratar igenom hur placeringsdagen kommer att gå till. Vi går även igenom om det är något ytterligare barnet behöver. Till exempel om det behövs särskild utrustning för barnet såsom spjälsäng, skrivbord etc. Allt sådant ska vara på plats innan barnet kommer. Det är också viktigt att eventuella egna biologiska barn är förberedda och införstådda med att det kommer en ny till familjen.

När barnet flyttat in så tas en så kallad genomförandeplan fram. Den tar fasta på vilka mål som gäller för placeringen samt hur målen ska uppnås och följas upp. Det kan handla om rutiner för skolgång, sömn, mat eller bara att ingå i en familjebild helt enkelt. Varje månad rapporterar vi till socialtjänsten om hur placeringen går och om något måste ändras i planeringen. Här står vi axel mot axel och gör det jobbet tillsammans – Framnäsgruppen och Framnäsfamiljen.

Under placeringens gång kommer vi hem till Er med jämna mellanrum utifrån placeringens behov. Givetvis finns dygnet-runt-jour alltid tillgänglig om något oförutsett skulle ske.

Det kanske känns som mycket - oroa er inte - därför finns vi. Vi kommer hjälpa och stödja er genom hela processen så att det blir det bästa för barnet och Er.

Utbildning och handledning

Ert viktigaste jobb som Framnäsfamilj är att vara just den familj ni är. Familjehemsplacering innebär att få ingå i ett familjesystem med allt vad det innebär från middag, sovtid, skjuts till träningar och tacos till fredagsmyset. Utöver det vill vi att Ni ska känna er trygga i Ert uppdrag runt ett placerat barn och därför får Ni dels utbildning, dels handledning.

Socialstyrelsen har tagit fram en grundutbildning som heter ”Ett hem att växa i” vilken alla Framnäsfamiljer får. Utöver grundutbildning har vi tillgång till specialistenheten med kompetens inom psykoterapi, KBT, kommunikation, trauma, missbruk, FFT etc.

Det gör att vi kan skräddarsy utbildning och handledning som just Ni behöver utifrån den problematik och de behov som er placerade kan ha. Det kan till exempel handla om ADHD, oro etc.

Förutom utbildning så får ni handledning och stöttning kontinuerligt. Det för att kunna ge er det stöd ni behöver för ert uppdrag och för att kunna se så att placeringen går bra för både er och den placerade.

Avslut

En del placeringar blir kvar länge, ända till vuxen ålder och flyttar hemifrån precis som biologiska barn. Andra blir kortvarigare och det placerade barnet flyttas antingen hem till biologisk familj eller till annan placering. Ibland håller inte placeringen och vi får ett så kallat sammanbrott som innebär att barnet måste flytta. Oavsett vad som avslutar placeringen är det viktigt att springa hela loppet och följa med hela vägen.

När en placering avslutas är vi med er när barnet flyttar. Det görs en överlämning kring hur placering varit, speciella händelser och utveckling under placeringen. Tillsammans gör vi en analys kring vad som gått bra, mindre bra och vad vi kan göra annorlunda framåt. Ofta blir relationen till ett placerat barn livslång där Ni hörs av och håller koll på hur det går. Precis som med barn som flyttar ut i ett vuxenliv.

Kontakta oss

Fyll i din intresseanmälan här nedan så återkommer vi snarast. Du är även välkommen att ringa oss direkt på nummer: 070-774 29 66. 

KONTAKT

Tveka inte att kontakta oss om ni har några funderingar!

Vi finns tillgängliga för att svara på alla era frågor.

E-post: info@framnasgruppen.se

Telefon: 070-774 29 66

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se