Framnäsgruppen

När sommaren tär på relationen finns hjälp att få.

Semestertider förknippas tyvärr inte bara med glädje. Ledigheten tillsammans kan tära på relationen och efter sommaren väljer många att gå skilda vägar. Men relationer är livsviktiga för oss människor som sociala varelser och det finns stöd som kan göra skillnad. Med familjerådgivning kan man få hjälp till självhjälp för att hitta tillbaka till varandra.

Utmaningar i par- och familjerelationer kan leda till en enorm negativ stress och få oss ur psykisk balans. Just under semestern tillbringar man plötsligt mer tid med varandra och det kan kasta ljus på det som inte fungerar. Men ledighet kan också ge tid och utrymme för att jobba på relationen.

Vanliga problem:
I alla känslomässigt nära relationer finns ett behov av både närhet och självständighet. I denna balansakt utvecklar många par negativa mönster. Vanliga relations- och familjeproblem där familjerådgivning hjälper är upplevelser av brist på närhet, avsaknad av lust, olika syn på barnuppfostran, konflikt när det gäller fördelning av hushållsarbete, psykiskt och/eller fysiskt våld, bråk om pengar eller att man planerar en separation.

Hjälp till självhjälp
Familjerådgivning är en stödjande och rådgivande verksamhet som syftar till hjälp till självhjälp. Genom att få hjälp med att träna sig i problemlösning, kartläggning av problem, mer funktionell kommunikation, empatiskt lyssnande och andra acceptansstrategier, kan det leda till en ökad känslomässig närhet i relationen. Många par som går i familjerådgivning upplever att ha samtal med en neutral tredje part som oerhört hjälpsamt.

Boka er tid hos våra terapeuter idag i

Sollentuna: https://cliento.com/bookingapp/framnasgruppen/sollentuna/#/service

eller Vasastan: https://cliento.com/bookingapp/framnasgruppen/vasastan/#/service Källa: Insert Media

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se