Framnäsgruppen

Virtuell terapi kan hjälpa vid depression

En ny, intressant studie visar att virtuell terapi kan vara lösningen för dem som lider av depression. Genom att virtuellt trösta gråtande barn har patienter gjort stora framsteg säger forskarna från University College London.

I terapin blir de utrustade med ett par 3d-videoglasögon. Först ska patienten ge råd och trösta ett gråtande barn. Därefter byts rollerna så att patienten "blir" barnet. De får då höra sina egna råd.

Professor Chris Brewin och hans kollegor på University College London testade terapin på 15 patienter mellan 23 och 61 år i tre 45-minuters sessioner. Av dessa 15 patienter hjälpte terapin 9 stycken.

– Människor som kämpar mot ångest och depression kan vara ytterst självkritiska när saker går fel i livet, säger Chris Brewin till BBC och fortsätter:
– I den här studien, genom att först trösta barnet och sedan höra sina egna ord tillbaka, får patienter indirekt medkänsla. Syftet var att lära patienterna mer medkänsla och mindre självkritik. Projektet är en del av en fortsatt studie vid University College London och det är första gången som teknologin har använts på patienter med psykiska problem.

Källa: Studien är publicerad i British Journal of Psychiatry Open. https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/embodying-selfcompassion-within-virtual-reality-and-its-effects-on-patients-with-depression/1A1217651159D085145A7999CFFFF772

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se