Framnäsgruppen

Vad är du tacksam för idag?

När vi fokuserar på våra problem är det är enkelt att glömma alla positiva aspekter i våra liv. Sådant vi ofta tar för givet. När våra basala behov är tillfredsställda skiftar vi ofta fokus till andra, mindre viktiga saker vi gärna ältar på. Och dessa saker tar ofta mycket av vår energi, tankeverksamhet och kan skapa onödig oro och stress.

Forskare har även visat att vi skulle må bättre, både fysiskt och psykiskt, om vi utövade tacksamhet dagligen. De har visat att det hjälper oss öka empatikänslor, minskar aggression, skapar bättre relationer, sover bättre, ökar mental styrka, förbättrar självförtroende m.m. Visst är det lättare sagt än gjort, men att börja med små steg genom att exempelvis skriva ner sådant du är tacksam för på ett papper eller säga dessa högt med din partner hjälper det att påminna oss själva om det positiva vi har i våra liv.

Vad är du tacksam för idag?

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se