Framnäsgruppen

Så undviker du utbrändhet - när du jobbar hemma

På många sätt borde livet vara mindre stressigt just nu. Många jobbar hemifrån och slipper pendla, vissa jobbar mindre timmar och det sociala aktivitetsschemat är mindre välfyllt än tidigare. Tyvärr funkar inte stress riktigt så. Trots att många av våra vanliga stressfaktorer försvunnit tillkommer lätt nya.

Och trots allt som pågår i världen förväntas vi vara fortsatt produktiva. Skillnaden mellan privatliv och jobb suddas ut när vi jobbar vid köksbordet och isolering kan medföra helt nya utmaningar. Särskilt om hela familjen, inklusive barn, är hemma samtidigt. Det kan handla om ovisshet, ekonomisk oro, rädsla för att drabbas av viruset eller frustration och ren uttråkning av isoleringen.

Många av oss känner oss även mindre produktiva under den här perioden, vilket leder lätt till att vi försöker överkompensera.

Att ha rutiner som regelbundna sömnscheman, äta under bestämda tider och hitta tid för nedvarvning är alltså precis lika viktigt nu som tidigare.

Försök särskilja ditt jobb-jag från ditt hemma-jag, även om gränsen numera är luddigare. Avsluta dagen med att göra något som du uppskattar, som att laga mat, träna eller kanske läsa en god bok.

Artikel hämtat från: expressen.se

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se