Framnäsgruppen

Varför gå i Terapi?

3300

1. Du vill få självinsikt
Ett av de absolut vanligaste skälen till att personer uppsöker en terapeut är för att få bättre självinsikt om vem man egentligen är. Att gå i terapi läker inte bara sår, det kan även öppna upp en hel värld av självkännedom som tidigare varit stängd. Många som väljer att gå i terapi för den här anledningen söker sig till någon form av psykodynamisk terapi där fokus för terapin delvis riktas mot händelser i det förflutna och hur de påverkar vem personen är och fungerar idag.

2. Du vill bli en bättre ledare
Att många högt uppsatta chefer, tränare och andra typer av ledare använder sig av psykologer för att kunna utvecklas är ingen hemlighet. En psykolog kan hjälpa en person med alltifrån att hantera stress till att bli en bättre lyssnare.

3. Du vill bli en bra förälder Att vilja ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet är något som alla föräldrar önskar. Men att veta hur man egentligen gör det är en helt annan femma. Kanske har du själv haft en svår barndom och inte vill att historien ska upprepa sig med dina egna barn. En psykolog kan hjälpa dig som förälder att exempelvis hitta balans i vardagen, sätta gränser och lära dig att lösa konflikter för att dina barn ska få en så bra och trygg uppväxt som möjligt.

4. Du vill få en bättre självkänsla och acceptera dig själv
De höga kraven som finns i dagens samhälle har lett många till att känna sig otillräckliga. Förutom att vi ska vara snygga och ha den perfekta kroppen ska vi dessutom ständigt prestera, både i skola och på arbetet. Dessa krav har bidragit till att många människor känner sig otillräckliga och tvivlar på sig själva. Att lära sig att acceptera den man är och ha en positiv inre dialog är idag vanliga anledningar till att gå i terapi.

5. Du vill ha en stund i veckan där allt fokuseras på dig
Man ska inte underskatta vikten av att prata av sig. Kanske du bara vill ha en timme i veckan där du kan få vädra alla de tankar och känslor du har men inte vågar berätta för någon annan. I terapirummet är allting konfidentiellt och en terapeut kommer alltid att ha en objektiv inställning och vara icke-dömande till att som sägs.

6. Du vill förstå meningen med ditt liv
Många som söker sig till terapi vill finna ut vad de verkligen vill göra med sina liv. Kanske du känner dig som en robot som gör allting på rutin utan någon egentlig glädje? Genom en bättre självkännedom är det enklare att finna ut vad som verkligen känns viktigt och meningsfullt i livet.

7. Du vill utveckla en egenskap
I terapi kan du exempelvis arbeta med att bli en bättre talare, bli mer social kompetent eller hitta tekniker för att kunna studera längre. Att vilja utveckla en sida hos dig själv behöver inte betyda att den är problematisk i dagsläget, bara att det finns utrymme för ytterligare förbättring.

Det finns såklart oändligt fler anledningar att söka sig till terapi, de som jag listat ovan är bara några av de vanligaste. Man ska givetvis inte bortse från att terapi är ett otroligt viktigt verktyg för personer som lider av mental ohälsa. Däremot tror vi att det är viktigt att sprida kunskap om alla de olika områden där terapi kan användas. Mer kunskap om vem som kan gå till en psykolog bidrar till att fler personer får ett bättre välbefinnande genom att gå i terapi och dessutom att stigmatisering av att gå till en psykolog minskar.

Källa: ahum.se

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se