Framnäsgruppen

Keliga husdjur gör underverk för den som lever ensam eller mår dåligt.

– Oxytocin är en substans i hjärnan som frigörs vid vänlig, fysisk beröring. Av oxytocinet blir vi lugnare, får mindre ångest och sänkt blodtryck. Vi ökar också vår sociala förmåga och höjer smärttröskeln, enligt forskaren och professorn Kerstin Uvnäs-Moberg.

– Beröring frisätter oxytocin hos både djur och människor samt skapar känslomässiga band mellan individer. Vänlig beröring – med en takt på omkring 40 strykningar per minut – har på försöksdjur visat sig sänka blodtrycket, höja smärttröskeln, sänka nivån av stresshormoner, sänka svanstemperaturen och öka tillväxten hos både ungar och vuxna djur, förklarar hon och tillägger;

– För oss människor är beröringen livsviktig. Utan fysisk närhet kan vi inte återhämta oss. Kroppen har inte en chans att lagra näring eller läka skador och sjukdomar.

– Många ensamma, gamla människor går in i ett dvalliknande tillstånd. De ligger som paket och förblir onåbara tills någon rör vid dem. Barn som inte får någon beröring dör visar flera äldre studier av barnhemsbarn. De tynar bort även om de får tillräckligt med mat eftersom de inte kan lagra näringen i kroppen. Får ett barn å andra sidan tillräckligt med närhet tidigt i livet kan de positiva effekterna finnas kvar under mycket lång tid.

Rolig fakta:

* Sällskapsdjur reducerar vårdkostnaderna: tio procent färre läkarbesök visar studier.
* Äldre med sällskapsdjur är bättre på att klara sig själva än andra pensionärer
* Akvariefiskar hjälper Alzheimersjuka att gå upp i vikt
* 45 procent anser sig har bättre fysisk hälsa tack vare sin hund
* Tre personer av fyra över 55 år föredrar att berätta saker för sin katt före sin partner eller sina vänner.
* 95 procent av alla barn som har sällskapsdjur uppger sitt djur som en av de tio viktigaste relationerna.

Källa: Manimalis redovisar ovanstående forskningsresultat i sin rapport för år 2009 samt: https://www.doktorn.com/

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se