Framnäsgruppen

Framnäsgruppen - arbetet vi brinner för

Frågar du oss på Framnäsgruppen vad vi arbetar med så får du vara beredd på att lyssna några minuter. "Om Dig För Dig - Kvalificerat stöd för människor i kris" innefattar en mängd olika insatser, alla med syfte att finnas där när den enskilda människan eller familjen behöver stöd.

Framnäsgruppens kärnkompetens utgörs av Legitimerade Psykoterapeuter, Socionomer och Beteendevetare med vidareutbildning. Tillsammans arbetar de i olika uppdrag i samarbete med kommun, privata företag eller enskilda personer. Oftast i olika typer av insatser beställda av kommunen/socialtjänsten . Vi erbjuder även utbildning i de områden vi arbetar i.

• Som privatperson möter du oss oftast via Familjerådgivningen där vi utför subventionerad Familjerådgivning åt 14 kommuner i Stockholms Län. Vi kan även stötta dig med egen finansierad psykoterapi.
• Som anställd kan du få stöd av oss i krisstöd, personalstöd, chefsstöd, handledning och coaching i kommuner och privata företag.
• Socialtjänsten beställer insatser av oss inom Öppenvård av Familjebehandlande karaktär, Förstärkt familjehemsvård och Skyddade boenden.

Välkommen att följa oss när vi framöver delar artiklar och inlägg kring vår verksamhet som vi finner oerhört viktig för de människor vi möter. Vi hoppas på detta sätt kunna dela både relevant information och kunskap kring det arbete vi brinner för.

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se