Framnäsgruppen

Boka familjerådgivning

Boka familjerådgivning

Alla kan få problem i en relation.

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det och ibland kan det vara bra att prata med någon utomstående.
I parsamtal får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa en att förstå både sig själv och sin partner bättre.

Några exempel på vad ni kan få hjälp med är:
• Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
• Ni har varit med om en kris som påverkat relationen.
• Ni har svårt att samarbeta.
• Ni har tappat förtroendet för varandra.
• Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
• Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
• Ni har svårt att samtala om och samarbeta runt barnen.

På Framnäsgruppen erbjuder vi familjerådgivning där vi har ramavtal med flertalet Stockholmskommuner som subventionerar en stor del av familjerådgivningskostnaden. Ni betalar endast en egenavgift (250-465 kr) som varierar beroende på vilken kommun ni tillhör. Boka din tid hos oss idag: https://framnasgruppen.se/familjeradgivning/

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se