Framnäsgruppen

Allt fler barn söker stöd hos bris – med stor oro för klimatkrisen.

Enligt bris egna årsrapport är det fler barn än någonsin som har fått stöd och hjälp från bris förra året. Många samtal har handlat om självmordstankar, fysiskt våld, sexuella övergrepp och vuxnas missbruk.

Nytt för 2019 är att fler barn som sökt stöd hos Bris för sitt dåliga mående också lyft en djup oro för klimatförändringarna, i takt med att det seglat upp som en stor fråga i den allmänna debatten. I de samtalen är oron ofta panikartad och ständigt närvarande.

Barn beskriver en maktlöshet inför klimatkrisen, en besvikelse på vuxna som inte tagit sitt ansvar och en ilska och frustration över att inte bli tagen på allvar i sin respons på en allvarlig utveckling.
– För att barn ska känna välbefinnande är framtidstro centralt. Barns oro kring klimatkrisen är befogad. Här räcker det inte att hjälpa barn att hantera sin oro, utan vuxna måste backa upp det med faktiska åtgärder. Bris ser att politiker därför tydligare behöver redovisa vilka åtgärder som tas för att minska effekterna av klimatförändringarna och på riktigt involvera barn i skapandet av ett mer hållbart samhälle, säger Magnus Jägerskog.

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se