Framnäsgruppen

Hur är det att vara familjehem?

Familjehem är en relativt permanent lösning och barnet kan stanna hos familjen under hela sin uppväxt. Det skiljer sig från jourhem som tar emot barn akut under en kortare tid medan socialtjänsten utreder hur situationen ska lösas. Men även om ett barn är placerat i familjehem kan det beslutas att barnet ska återvända till sin biologiska familj.

Jenny och Rickard tog steget och blev familjehem.
– Vi fick önska ålder på barnet och då önskade vi så litet som möjligt för att det skulle passa bra med våra barn. Det var viktigt för oss att även barnen var med på detta, vi diskuterade det med dem och frågade så att de också fick möjlighet att tycka, säger Jenny.

Jenny och Rickard har bara positiva erfarenheter av hjälpen och stödet från Socialtjänsten. De har också en mycket bra direktkontakt med Alices biologiska familj. De hörs regelbundet och skickar bilder och filmer på Alice.
– Det känns väldigt bra att vi har så god kontakt med dem, säger Rickard.

Både Jenny och Rickard tycker att fler skulle kunna bli familjehem.
– Jag tror att en del skulle vilja, men de tar inte steget och det rinner ut i sanden. Många kanske också tänker att det är ett livslångt åtagande. Men om man erbjuds ett barn och känner att det inte skulle passa så kan man tacka nej och även om det inte funkar när barnet är placerat. Det är viktigt att man är ärlig mot sig själv och känner efter vad man klarar av, även för barnets skull. Om man inte kan eller vill vara familjehem så kan man vara avlastningshem och ta emot barn varannan helg, säger Jenny.

Källa: https://affarsliv.com/nyheter/norrkoping/de-tog-steget-och-blev-familjehem-om5261713.aspx

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se