Framnäsgruppen

Varför är det så svårt?

 Alla relationer möter hinder som det gäller att ta sig över. Vilken väg vi väljer är dock väldigt individuellt.

När den ena partnern blir handlingskraftig och bestämd, blir den andra avvaktande och osäker.

När den ena partnern vill prata ut, backar den andra mer och mer in i tystnaden.

Irritationen kommer som ett brev på posten.
”Varför kan du aldrig….”
”Varför måste du alltid…”
”Varför blir det alltid såhär…”

Trots att vi agerar olika delar vi ofta samma känsla.
Vi känner oss besvikna, bittra och icke uppskattade för den som vi är och vill vara.

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se