Framnäsgruppen

Nytt samarbete med Nollpunkten!

Framnäsgruppen strävar alltid efter att utvecklas för att bäst kunna möta våra klienters behov. Vi har nu inlett ett unikt samarbete med Nollpunkten för att öka skyddet för de i våra boenden som också befinner sig i ett missbruk. Nollpunkten arbetar med vuxna med missbruk och tillhandahåller förlängd avgiftning, stöd och motivation.

Målsättningen är att tillsammans kunna fånga upp en målgrupp som lätt hamnar mellan stolarna. Vi önskar bidra till att fler får skydd mot våld och bereda en väg för ett självständigt liv utan missbruk.

För mer information besök Nollpunktens hemsida eller vår sida Skyddat boende

Det går också bra att kontakta oss på telefonnummer 073-258 98 99 eller på mail skarven@framnasgruppen.se

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se