Framnäsgruppen

Om dig, för dig.

Terapi | Boende | Familjehem

Kvalificerat stöd för människor.

Verksamhetsområden

Det finns många olika anledningar till att gå i terapi. Du kan använda terapi för att bättre förstå dig själv och dina relationer och du kan uppsöka terapi när något gör ont eller känns för svårt att klara av själv. Framnäsgruppen erbjuder individuell psykoterapi samt par- och relationsterapi hos erfarna legitimerade psykoterapeuter och erfarna terapeuter under pågående psykoterapiutbildning. Välkommen att kontakta oss för alla typer av funderingar och frågor.

Klicka här för att läsa mer om terapi.

Alla relationer möter hinder som kan vara svåra att ta sig över. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp för att skapa en dialog och komma vidare. Alla familjer och relationer är unika och vi anser att det är den besökande som ska bedöma, skapa och styra sin utveckling. Familjerådgivarens roll är att med sin kompetens, empati och nya perspektiv bidra i sökandet efter en positiv förändring och skapa en dialog. Våra familjerådgivare är utbildade och har lång erfarenhet av att möta människor i livs- och relationskris.

Klicka här för att läsa mer om familjerådgivning.

Samarbetet mellan socialtjänsten och Framnäsgruppen är förutsättningen för en framgångsrik familjehemsplacering. Vi sätter barnet/ungdomens behov först. Tillsammans med socialsekreteraren matchar vi barnets/ungdomens behov med rätt familj. Vi kan komplettera med behandling och stöd för det enskilda barnet/ungdomen och/eller hela familjer med våra familjebehandlare och psykoterapeuter. Framnäsgruppen har en egen specialistenhet med spetskompetens inom barn och ungdomsvård. Inom specialistenheten finns även familjerådgivning, kompetens i trauma och krisbehandling samt erfarenhet av att arbeta med problematik kring våld i nära relationer.

Klicka här för att läsa mer om familjehem.

Tjänsten Krisstöd ger organisationen ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldssituationer, olyckor, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar som starkt påverkar medarbetare och chefer. Stödet innebär kvalificerad handledning till chefer och ledningsgrupp samt stöd till drabbad medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd finns tillgängligt inom 24 timmar från det att anmälan skett. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om högre tillgänglighet på krisstödet, till exempel dygnet runt.

Klicka här för att läsa mer om krisstöd.

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna. Vi har även ramavtal för Nacka gällande ungdomspedagog/coachinsatser för barn och unga i ålder 10-16 år med otillåten frånvaro. Familj-och nätverksstöd kan antingen ske genom timbaserade uppdrag genom ramavtal överenskommet pris alternativt kan en familj skrivas in i ett program där dessa tjänster ingår till ett fast pris.

Klicka här för att läsa mer om öppenvård.

Framnäsgruppen erbjuder kompetent handledning både i grupp och individuellt för anställda i offentlig verksamhet. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning i psykosocialt arbete och är specialiserade inom olika områden. Våra handledare har även erfarenhet av eget arbete i offentlig tjänst och några av dem arbetar även löpande i socialtjänstens uppdrag som terapeuter och behandlare.
All handledning vi erbjuder har ett lösningsinriktat förhållningssätt och gemensamt för alla våra handledare är att de lägger stor tonvikt vid bemötande och samarbete.

Klicka här för att läsa mer om handledning.

Framnäsgruppen erbjuder utbildningar i krisarbete där ni kan välja mellan kriskunskap (hel eller halvdag), bemötande  (halvdag), psykologiska förberedelser (halvdag) eller ledarskap vid kriser (heldag). Vill du boka utbildning eller har funderingar är du välkommen att ringa  08-755 26 80 eller maila oss på info@framnasgruppen.se.

Klicka här för att läsa mer om utbildning.

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Vi har boende med dygnet runt bemanning men även enskilda lägenheter och tar emot både planerade och akuta placeringar för skyddat boende. Boende finns både i Stockholm och på mindre orter med möjlighet till transport.

Klicka här för att läsa mer om skyddat boende.

Hur vi arbetar under Coronakrisen

Många har frågor kring hur vi arbetar under dessa tider. Vi håller vår verksamhet tillgängligt som vanligt men rekommenderar att boka samtal online för att förhindra smittspridningen av Covid-19. I meddelanderutan vid bokning fyller du i att du önskar ett online samtal. Ca 10 min innan planerat samtal får du en länk skickat till din e-post. Betalning sker via Swish när samtalet påbörjat. (Avbokning gäller senast 24 timmar innan. Debitering tillkommer vid sen avbokning.)

BOKA DIN TID

För Familjerådgivning
eller Terapi

Nedan kan du boka terapi eller familjerådgivning hos någon av våra professionella terapeuter. Framnäsgruppen har ramavtal med flertal av Stockholms kommuner där du endast betalar en egenavgift för familjerådgivning. Här kan du läsa mer.

(OBS. Ibland förekommer det felbokningar då två av våra terapeuter går under samma förnamn. Var gärna uppmärksam när du bokar, om du vill fortsätta gå hos din terapeut.)

Vilka är Framnäsgruppen?

Framnäsgruppen är ett anrikt företag som har erbjudit stöd och hjälp till familjer sedan 1991. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak som hela tiden befruktar och utökar vårt samlade kunskapsförråd. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation.

aw-creative-Xt4g9VbMljE-unsplash

Inläggsarkiv

Hur är det att vara familjehem?

Familjehem är en relativt permanent lösning och barnet kan stanna hos familjen under hela sin uppväxt. Det skiljer sig från jourhem som tar emot barn akut under en

Läs mer

Ångestpodden

Prestationsångest, höga krav och stress är några av de största orsakerna till psykisk ohälsa idag. Så många som var fjärde svensk har någon gång lidit av psykisk ohälsa.Men

Läs mer
Created with Sketch.
“ copyCreated with Sketch.