Framnäsgruppen

Internetbehandling sänker tröskeln för terapi

Har du känt ett behov av förändring eller förbättring av olika delar i ditt liv? Har det tagit emot när någon föreslagit terapi?

Internetbehandlingar har visat sig sänka tröskeln. Det fysiska mötet med en terapeut har länge setts som det allra viktigaste i psykologisk behandling. Men forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar lika bra över nätet som i ett terapirum, trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra. Dessutom kan Internetbehandling sänka tröskeln för att söka hjälp, och ge fler tillgång till rätt vård.

Under dessa Coronatider hjälper även Internetbehandlingar till förhindra smittspridning.

Boka in dig hos någon av våra professionella terapeuter för samtal online.

Källa: https://www.forskning.se/2017/11/29/darfor-fungerar-terapi-pa-natet-sa-bra/

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se