Framnäsgruppen

Hur är det att vara familjehem?

Hur är det att vara familjehem?

Våra familjehem berättar ofta om den positiva och givande erfarenheten det är att få erbjuda trygghet och framtidstro för ett barn/ungdom som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsmiljö.

De menar att familjen får en starkare sammanhållning, förståelse och öppenhet mot omvärlden. Att få vara en betydande roll för en ung människas framtid är samtidigt ett stort ansvar. Därför får du all hjälp och stöd längst vägen av oss för att skapa den bästa förutsättningen för barnets uppväxt.

Låter det som något för er? Ring oss på 08-755 2680 eller maila info@framnasgruppen.se så bokar vi in ett samtal.

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se