Framnäsgruppen

Familjerådgiving Medberoende

Den aktuella boken "Störst av allt" som även finns som tv-serie illustrerar begreppet "medberoende" som är något alltför många människor lever i, ofta utan att söka stöd. Kanske vet man inte att kommunen erbjuder Familjerådgivning för stöd i relationer? Familjerådgivning är ett stöd för relationsproblem och innefattar även att förstå och reda ut mer komplicerad problematik så som medberoende.

Framnäsgruppen utför Familjerådgivning åt 14 kommuner i Stockholms Län med egenavgift som varierar mellan 250-465 kr. Läs mer om Familjerågivning och boka tid på vår hemsida.
https://framnasgruppen.se/familjeradgivning/

Suzanne Gieser, Leg. Psykoterapeut på Framnäsgruppen har läst boken "Störst av Allt" :

I boken ”Störst av allt” dras Maja in i en stark och svår relation som hon inte kan ta sig ur. Den starka bindning som uppstår mellan Maja och Sebastian kallas för medberoende. Det enklaste sättet att beskriva vad medberoende är, är att man anpassar sitt beteende till en person med problematiskt beteende för att man hoppas kunna hjälpa eller rädda den personen. Det är vanligt när man lever i nära relation med personer med missbruk, men det kan också handla om att leva med personer med olika diagnoser, våldsamt beteende m.m. Kännetecknande är att den som lever i medberoende tappar kontakten med känslan för egna behov och gränser, man suddar ut sig själv och lever bara för den andre. Man blir mer och er ihopblandad med den andre och tappar bort sig själv.

Hur hamnar man i en destruktiv relation och varför har man så svårt att lämna den?

Det finns lite olika förklaringar till hur det kommer sig att man hamnar i en medberoende relation. Särskilt stor är risken när man växer upp med föräldrar som inte ser barnets behov, inte bekräftar barnets känslor, så att barnet utvecklar en ambivalent och ängslig anknytningsstil. Det kan också handla om att föräldrarna har extremt höga förväntningar på barnet, som barnet har svårt att leva upp till. Känslan av att inte duga blir stark och den försöker man reparera genom att göra sig behövd av andra. Tryggheten blir kopplad till att vara behövd. Som så ofta i våra relationer försöker vi reparera våra egna sår genom att ge till någon annan det vi själva hade behövt när vi växte upp. Därför blir det så svårt att lämna en destruktiv relation. Det kan kännas som att hamna i en total övergivenhet, en känsla som man kanske kände som barn när man inte blev sedd.

Några typiska tecken på medberoende är:

Att du tar ansvar för andras känslor och beteenden, har svårigheter att identifiera vad du känner, oroar dig för hur andra ska reagera på dina känslor, åsikter och beteenden, du minimerar, ändrar eller förnekar hur du verkligen känner, är väldigt känslig för hur andra känner och känner samma känslor, är rädd för att uttrycka olika åsikter eller känslor, värderar andras åsikter och känslor mer än dina egna, har svårt för att ta emot erkännande, beröm eller sådant som rör dina egna behov, du dömer dig själv som inte "tillräckligt bra”, känner dig inte värdefull.

En medberoende bär på förställningen att ingen annan person kan göra en glad än partnern, man känner intensiv skuld vid tanken att lämna partnern och känner att du är ansvarig för att rädda den andra personen, och tror att det inte finns någon annan person som kan älska och förstå den andre. Trots att partnern misshandlar, tolererar den medberoende sin partners handlingar. Man tror att om man stannar och ger kärlek tillräckligt länge kommer partnern att förändra sig. Man ursäkter den andres handlingar, man känner sig fast och tar på sig den andres skam.

Vad kan man göra som anhörig? Som anhörig kan man vara uppmärksam på tecken på medberoende, som t ex att personen isolerar sig med en annan person, drar sig undan andra kontakter och aktiviteter, enbart prioriterar den andre, försummar sina andra åtaganden, blir tyst och inbunden. Tala med personen och försöka få hen att förstå att hen kanske hamnat i ett medberoende!

Vägen ut från medberoende, förutom insikt i mekanismerna bakom fenomenet, är framför allt att stärka sin självkänsla, att se var ens ansvar börjar och slutar, bli klar över värderingar och stå för dem, ta hand om sina egna behov och känna att man har rätt att ta hand om sig själv. Och att känna sig värdig en ömsesidig relation där båda ger och tar emot, stöttar varandra och finns där när man behöver stöd.

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se