fbpx

Framnäsgruppen

Inläggsarkiv

Hur jobbar Framnäsgruppen med familjehem?

Det finns och har funnits familjer som av fel anledningar valt att bli familjehem där det placerade barnet eller ungdomen farit illa. Genom noga utvalda och utredda familjer enligt socialstyrelsens riktlinjer söker vi på Framnäsgruppen personer som enbart vill ta emot ett barn eller ungdom av rätt anledningar. Som vill ge skydd och omsorg där de behandlas med respekt och hänsyn. Framnäsgruppen strävar alltid efter att arbeta transparent och med barnet eller ungdomens behov i fokus. Med vår kompetens utför vi därför ordentliga utredningar för att det ska bli en så bra matchning som möjligt och för att dessa barn

Läs mer »

Hur är din relation med ditt barn?

Barnets allra viktigaste relation är den till sina föräldrar. Den ger barnet möjlighet att uttrycka sig, känna sig betydelsefull och lär barnet hur man är mot andra människor. En god föräldra-barn-relation ger också förutsättningar för att lösa svåra utmaningar och minskar risken för onödiga konflikter. – Ibland får vi frågor från föräldrar om hur man får barnet att göra på ett visst sätt och hur man sätter gränser. Självklart måste vi kunna sätta gränser, men vi tenderar att lägga för mycket krut där och missar att vi måste börja i att bygga upp en positiv och förtroendefull relation, säger Rädda

Läs mer »

Vad är du tacksam för idag?

När vi fokuserar på våra problem är det är enkelt att glömma alla positiva aspekter i våra liv. Sådant vi ofta tar för givet. När våra basala behov är tillfredsställda skiftar vi ofta fokus till andra, mindre viktiga saker vi gärna ältar på. Och dessa saker tar ofta mycket av vår energi, tankeverksamhet och kan skapa onödig oro och stress. Forskare har även visat att vi skulle må bättre, både fysiskt och psykiskt, om vi utövade tacksamhet dagligen. De har visat att det hjälper oss öka empatikänslor, minskar aggression, skapar bättre relationer, sover bättre, ökar mental styrka, förbättrar självförtroende m.m.

Läs mer »

Keliga husdjur gör underverk för den som lever ensam eller mår dåligt.

– Oxytocin är en substans i hjärnan som frigörs vid vänlig, fysisk beröring. Av oxytocinet blir vi lugnare, får mindre ångest och sänkt blodtryck. Vi ökar också vår sociala förmåga och höjer smärttröskeln, enligt forskaren och professorn Kerstin Uvnäs-Moberg. – Beröring frisätter oxytocin hos både djur och människor samt skapar känslomässiga band mellan individer. Vänlig beröring – med en takt på omkring 40 strykningar per minut – har på försöksdjur visat sig sänka blodtrycket, höja smärttröskeln, sänka nivån av stresshormoner, sänka svanstemperaturen och öka tillväxten hos både ungar och vuxna djur, förklarar hon och tillägger; – För oss människor är

Läs mer »

Pride festivalen hålls digitalt för första gången

Nu drar Stockholm Pride igång! Trots att det blir en annorlunda vecka i år där paraden för första gången hålls digitalt i sociala medier den 1 augusti, finns den där för att påminna oss om allas lika värde – oavsett vem man är eller vem man älskar

Läs mer »

Framnäsgruppen

Vi på Framnäsgruppen har erbjudit stöd och hjälp till familjer sedan 1991. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak där vi erbjuder familjerådgivning, privat terapi, öppenvård, kris och personalstöd, familjehem, skyddat boende och handledning. Här kan ni följa nyheter som vi uppdaterar kontinuerligt rörande vår verksamhet. Varmt välkommen att kontakta oss för frågor.