Framnäsgruppen

Familjehem

Om familjehem

Enligt barnkonventionen är familjen den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd.

Att vara familjehem innebär ett åtagande som kan göra stor skillnad för barn som behöver extra stöd i livet. Familjehemmet kan ibland vara livsavgörande för barn och ungdomar som växer upp i en otrygg miljö. Familjehemmet behöver ha resurser för att ge barnet bekräftelse, respekt och omtanke.

Vi önskar alla att kärlek och omtanke kommer naturligt till ett barn. Ibland blir det inte så. Framnäsgruppens intention är att hitta familjer med ett engagemang och förståelse för barn som har behov av en trygg uppväxtmiljö.

 

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Ett familjehem fungerar som ett stabilt och tryggt hem för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsmiljö. Alla familjer kan bli familjehem.

Du/ni behöver ha plats för ett barn/ungdom både i hemmet och i ert hjärta. Du behöver känna ett engagemang och ha ett visst tålamod. Din familjekonstellation kan se ut på olika sätt; gift, sambo, ensamstående m.m. Det viktiga är att du/ni har ett ledigt rum där barnet/ungdomen kan få sitt egna utrymme.

Vi ska inte sticka under stol med att det stundtals kan vara krävande. Därför finns vi tillgängliga dygnet runt för att hjälpa dig med eventuella oförutsedda händelser och du har ett nära samarbete med samordnaren. 

Förutom det praktiska stödet av oss får du/ni en erfarenhet och en betydande roll för en ung människas framtid. Våra familjehem berättar ofta om den positiva och givande erfarenheten det är att vara familjehem. De menar att familjen får en starkare sammanhållning, förståelse och öppenhet mot omvärlden.

Framnäsgruppens stöd

För att klara uppdraget som familjehem så behöver man stöd och hjälp att skapa den bästa förutsättningen för barnets uppväxt och framtid.

Vad erbjuder vi dig som är Familjehem hos oss?

  • En grundutbildning i att vara familjehem.
  • Nära och kontinuerlig kontakt med konsulenten.
  • Tillgång till spetskompetens för handledning i ditt uppdrag.
  • Dygnet runt beredskap för att stötta dig ifall något akut eller oförutsett skulle hända.
  • En generös ersättning fördelad på arvode och omkostnadsersättning.

Kontakta oss

Fyll i din intresseanmälan här nedan så återkommer vi snarast. Du är även välkommen att ringa oss direkt på nummer: 08-755 2680.