Framnäsgruppen

Anmäl dig till en psykodynamisk psykoterapi till ett förmånligt pris.


Vill du få ökad förståelse för dig själv och ditt fungerande, för att på så sätt kunna hantera livet bättre? Nu har du möjlighet att gå i en längre psykodynamisk psykoterapi till ett förmånligt pris.

Vår medarbetare är socionom, steg 1-psykoterapiutbildad och under utbildning till legitimerad psykoterapeut (steg 2). Terapin är en del av hennes utbildning och sker därför under noggranna former med tät handledning. En eventuell terapi inleds med tre bedömningssamtal där ni tillsammans ser om ni kan arbeta vidare.

Vid intresse, maila till christine.crevatin@framnasgruppen.se

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se