Framnäsgruppen

Med ett hjärta av kompetens

Kvalificerat stöd för människor.

Verksamhetsområden

Det finns många olika anledningar till att gå i terapi. Du kan använda terapi för att bättre förstå dig själv och dina relationer och du kan uppsöka terapi när något gör ont eller känns för svårt att klara av själv. Framnäsgruppen erbjuder individuell psykoterapi samt par- och relationsterapi hos erfarna legitimerade psykoterapeuter och erfarna terapeuter under pågående psykoterapiutbildning. Välkommen att kontakta oss för alla typer av funderingar och frågor.

Klicka här för att läsa mer om terapi.

Allt vi gör, känner och upplever utgår från hjärnan och med en balanserad och självreglerande hjärna mår vi bättre. Neurofeedback är ett sätt att genom hjärnans egen aktivitet träna hjärnans prestanda, tålighet och mående. Genom att läsa av dina hjärnvågor och omvandla de till feedback, via syn, hörsel och känsel, belönas hjärnans aktivitet. Det tränar hjärnans egen reglering – så kallad självreglering. Det vi tränar kallas för neuroplasticitet – det vill säga hjärnans styrka i form av tålamod, känsloreglering och fokusering.  Det är lite som att träna en muskel på gymmet – ju mer vi tränar desto starkare blir vi.

Klicka här för att läsa mer om neurofeedback.
https://www.neurofeedbackswe.se/

Alla relationer möter hinder som kan vara svåra att ta sig över. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp för att skapa en dialog och komma vidare. Alla familjer och relationer är unika och vi anser att det är den besökande som ska bedöma, skapa och styra sin utveckling. Familjerådgivarens roll är att med sin kompetens, empati och nya perspektiv bidra i sökandet efter en positiv förändring och skapa en dialog. Våra familjerådgivare är utbildade och har lång erfarenhet av att möta människor i livs- och relationskris.

Klicka här för att läsa mer om familjerådgivning.

Att vara familjehem innebär att öppna upp sitt hem, sin familj och sitt hjärta för ett barn som behöver en trygg plats. Enligt barnkonventionen, som blev lag i början av 2019, är familjen den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd. För alla barn ser det inte ut så. Tusentals barn och ungdomar behöver ett familjehem av olika anledningar varje år. Av olika skäl så kan den biologiska familjen inte tillgodose de grundläggande behoven och där behövs familjehemmen. 

Beslutet om att placera ett barn i familjehem tas av socialtjänsten i våra kommuner. Ett gott samarbete med socialtjänsten är en förutsättning för en framgångsrik familjehemsplacering. Vårt gemensamma fokus är barnets bästa utifrån just den problematik eller omständighet som leder till en förfrågan om placering i familjehem. Transparens och en rak dialog är direkt avgörande för en bra matchning mellan placerad och våra Framnäsfamiljer. 

Klicka här för att läsa mer om familjehem.

Tjänsten Krisstöd ger organisationen ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldssituationer, olyckor, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar som starkt påverkar medarbetare och chefer. Stödet innebär kvalificerad handledning till chefer och ledningsgrupp samt stöd till drabbad medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd finns tillgängligt inom 24 timmar från det att anmälan skett. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om högre tillgänglighet på krisstödet, till exempel dygnet runt.

Klicka här för att läsa mer om krisstöd.

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna. Vi har även ramavtal för Nacka gällande ungdomspedagog/coachinsatser för barn och unga i ålder 10-16 år med otillåten frånvaro. Familj-och nätverksstöd kan antingen ske genom timbaserade uppdrag genom ramavtal överenskommet pris alternativt kan en familj skrivas in i ett program där dessa tjänster ingår till ett fast pris.

Klicka här för att läsa mer om öppenvård.

Framnäsgruppen erbjuder kompetent handledning både i grupp och individuellt för anställda i offentlig verksamhet. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning i psykosocialt arbete och är specialiserade inom olika områden. Våra handledare har även erfarenhet av eget arbete i offentlig tjänst och några av dem arbetar även löpande i socialtjänstens uppdrag som terapeuter och behandlare.
All handledning vi erbjuder har ett lösningsinriktat förhållningssätt och gemensamt för alla våra handledare är att de lägger stor tonvikt vid bemötande och samarbete.

Klicka här för att läsa mer om handledning.

Framnäsgruppen erbjuder utbildningar i krisarbete där ni kan välja mellan kriskunskap (hel eller halvdag), bemötande  (halvdag), psykologiska förberedelser (halvdag) eller ledarskap vid kriser (heldag). Vill du boka utbildning eller har funderingar är du välkommen att ringa  08-755 26 80 eller maila oss på info@framnasgruppen.se.

Klicka här för att läsa mer om utbildning.

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Vi har boende med dygnet runt bemanning men även enskilda lägenheter och tar emot både planerade och akuta placeringar för skyddat boende. Boende finns både i Stockholm och på mindre orter med möjlighet till transport.

Klicka här för att läsa mer om skyddat boende.

Kostnadsfritt NEUROFEEDBACK WEBINAR ->>>

BOKA DIN TID

För Familjerådgivning
eller Terapi

Nedan kan du boka terapi eller familjerådgivning hos någon av våra professionella terapeuter. Framnäsgruppen har ramavtal med flertal av Stockholms kommuner där du endast betalar en egenavgift för familjerådgivning. Här kan du läsa mer.

(OBS. Ibland förekommer det felbokningar då två av våra terapeuter går under samma förnamn. Var gärna uppmärksam när du bokar, om du vill fortsätta gå hos din terapeut.)

Vilka är Framnäsgruppen?

Framnäsgruppen är ett anrikt företag som har erbjudit stöd och hjälp till familjer sedan 1991. Idag har vi flera olika typer av verksamheter under vårt tak som hela tiden befruktar och utökar vårt samlade kunskapsförråd. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation.

aw-creative-Xt4g9VbMljE-unsplash

Inläggsarkiv

Informationsträffar i Lycksele

På grund av det stora intresset håller vi nu våra informationsträffar på Ansia Resort Konferenscenter i Lycksele!   Neurofeedback är ett mekaniskt sätt att träna och öka hjärnans

Läs mer

Ny mottagning i Västerbotten!

Vi slår äntligen upp dörrarna till vår nya mottagning i Lycksele/Västerbotten och välkomnar våra nya terapeuter Siv Lundgren och Viktoria Bertilsson!   Läs mer om Neurofeedback här: https://www.neurofeedbackswe.se/

Läs mer

Känner du dig ensam?

Frivillig ensamhet kan vara bra på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen och leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Vissa känner sig ensamma

Läs mer
Created with Sketch.
“ copyCreated with Sketch.

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se